Gårdar: Utgården | Kiels | Tomt | Ol-anners | Nyhus | Orde häbre | Ol-Ers

Utgården

Människor från gården,
släktregister
ovan: perspektivskiss av Bertil Hammargård

nedan: planskiss av Bo Jönzén, gjord utifrån den karta Anders Jönsson ritade 1926

Till sidans topp