Rätansböle | Föreningen Bölegården | Bakstugan | träsnidaren | företag

Manfred, Böles egen "döderhultare"

Manfred jönsson i Böle har under sitt yrkesverksamma liv arbetat som jordbrukare och snickare.
Redan i tonåren började han att skulptera i trä, såväl människo- som djurfigurer.
Det hela började en dag 1942, när hans far kom hem och berättade att han sett en älg täljd i trä. Pappan ville att Manfred skulle snickra en liknande älg, vilket han gjorde. Den då 17-åriga Manfred fick blodad tand för träsnideri och till dags dato har han gjort ett hundratal figurer.
Under 50-talet arbetade Manfred på Sandqvists Snickeri i Vemdalen (nuvarande Vemdalia huset). Där var han med och producerade allehanda souvenirer, t.ex "Hovde gubben" "jämtälgen" m.m.

Hästauktion
Inspiration till sina figurer får Manfred från bilder, men även från människor han möter.
Han använder al till sina figurer, eftersom det är lätt att tälja i. Yxa och olika stora knivar är de verktyg som används och de färdiga figurerna målas med vattenfärg.
Bön
Manfred har en förmåga att få fram ansiktsuttryck och sinnesstämningar hos sina "gubbar och gummor". Det framstår med all tydlighet vilken grad av gudstro åhörarna ovan har.
De två froma gummorna på första bänk sittande bredvid den något nonchalante gubben. Bonddrängarna på rad två, vilka sitter med mössorna på o.s.v.

Träfigurerna från Böle har visats vid olika utställningar, bl.a. på Nordiska Museet i Stockholm.


Många situationer hämtas från de forna jordbrukets dagar.

Såtterfolket (t.h.) "snickrades till" år 2003.

Älgen (t.v.) var den första figur manfred tillverkade, 1942.

Spelmännen (t.h.) gjorde Manfred 1946 då han gjorde lumpen vid flottan i Skeppsholmen.

Till sidans topp