Gårdar: Utgården | Kiels | Tomt | Ol-anners | Nyhus | Orde häbre | Ol-Ers

Tomt

Fram till 1770-talet fanns det två huvudgårdar och ett antal torpställen i Böle.

Huvudgårdarna var Kjelsgården och Utgården. År 1777 utsöndrades från stamhemmanet Utgården 1 tunnland till Mattias Larsson, som bildade en ny gård, Tomtan.

Bakgrunden var att år 1777 övertog syskonen Mattias och Cherstin Larsson Utgården efter sin mamma. De två syskonen beslöt att dela gården genom lottning och den utföll så att Cherstin skulle stanna kvar och Mattias flytta ut. Mattias uppförde alltså en ny gård, men med största sannolikhet så var nog Tomtan bebyggt redan före 1777? Förmodligen så fanns där ett, eller flera torp?

Mangårdsbyggnaden på tomtgården, vilken uppfördes 1865.
Nya bostadshuset ligger öster här om.
(t.h.) Tomtgården så som den såg ut år 1860(skissa av Bo Jönzén,efter Anders Jönssons karta)

Till sidans topp