Folk/sägner: Fattigvården 1867 | Löv-kersti | Tomt-sägen | Gripvallen | Olle fernlunds | Röja-sme´n | Slevjonsson

Johan Emil Eriksson- sme´n i Röjan

Johan Emils mor Anna Olofsdotter, f. 16/5 1858, från Klaxåsen var sammanboende med värmlänningen Erik Jonsson och bodde på Lavalen. De fick två söner. När det tredje barnet skulle födas dog Anna i barnsbörd, 25 år gammal även barnet dog. Hon efterlämnade de två sönerna Olof (f.17/9 1879) och Johan Emil ( f. .3/11 1881) Fadern flyttade då till Överbergsknätten i Sveg. Olof blev fosterbarn hos sin moster Gertrud Göransdotter och hennes man i Rätan . Han växte upp där och flyttade sedermera till Norrbotten.

Sonen Johan Emil växte upp hos morföräldrarna på Berget. Han flyttade sedan i slutet på 1890-talet till fadern i Överbergsknätten, vilken hade en egen smedja, där fick Johan lära sig grunderna i smedyrket. Därefter åkte han runt i byarna omkring som smedhalva.

Johan Emil Eriksson - Röja smén
Vid faderns gård byggde Johan om en ladugård till snickarverkstad och som drivkälla användes en råoljemotor som monterades på konsoller på utsidan av väggen. Det berättas att vid ett tillfälle eldhärjades verkstaden. Men motorn räddades tack vare att fadern spände för hästen och ryckte motorn från väggen.

Därefter byggde far och son upp en såg med spånhyvel i en bäck i närheten ”Kölbäcken”. För att utnyttja vattenkraften bättre byggde han en turbin.

Som 30 åring återvände Johan Emil till Klaxåsen. Vid Kvarnån byggde han upp en bostad sammanbyggd med smedja och snickarverkstad, samt en vattendriven ramsåg. Där lär han bl.a. ha tillverkat en skrädmaskin för att skilja det grövre mjölet från det finare vid malning. Omkring 1920 ödelades hela anläggningen av brand.

Därefter bosatte sig Johan i Röjan, där han resten av sin yrkesverksamma tid med sitt goda handlag och yrkeskunnighet verkade som egen företagare inom smides- och snickeribranschen
J. E. Erikssons Smides- Snickeri- och Rep.verkstad blev ett begrepp i bygden
I Röjan tillverkades inredningssnickerier som skåp , garderober, fönster och dörrar. Inom smidet tillverkades bl.a. allehanda redskap och verktyg som hörde till skogsbruket, timmerdoningar, barkjärn, yxor mm,

Röjasmén hade en klar politisk ideologi, han var en kompromisslös komminist, vilket kan tyckas lite märkligt för en egenföretagare. Det berättas att om man talade väl om "Ryssen"kunde man få arbetet till en billigare penning

Efter ett långt och verksamt liv avled Johan på Rätans vårdhem 1972.

Johan Emil på äldre dagar tillsammans med grannen Karolina Wallin

Till sidans topp

text: admin