Röjan -ett samhälle växer fram

Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del6 | Del7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 | Del 15 | Del 16 | 17
Avsnitt 9 .Butikerna

Butikerna.

En del av dessa uppgifter han hämtats ur boken ”På bua”. Men de sammanfaller också med de berättelser som äldre Röjans- och Bölebor har kommit med under tidigare samtalsstunder.

1. JÖNSSONS.

Enligt ”På bua” så var Röjans första affär ”Jönssons”. Men vem var denne Jönsson och vart kom han ifrån? Han kom i alla fall i samband med järnvägsbygget och såg i första hand till att rallare och andra byggare kunde köpa sina varor av honom. Det var också under själva byggtiden som hans affär existerade och upphörde sedan. Hans lilla butik, en barack, stod uppställd i hörnet mellan landsvägen och järnvägsområdet. Där det senare blev upplagsplats för betongvaror – rör och ringar- för Wallins fabrik. (28).

2. ECKENS-OLLE.

Nästa butik torde ha varit Eckens-Olles. ”Eckens-Olle” hette egentligen Olof Eriksson och kom ursprungligen från Bryngelhögen. Olle startade också sin affär i en barack och det var 1921. Barackbutiken stod på ungefär den plats där senare Petterssons affärer kom att ligga. (14). Eckens-Olle hade dock affären bara i knappt ett par år. Redan 1922 överlät han den till bröderna Pettersson.

3. RÖJANS HANDELS A.B.
En av de första butikerna i Röjan.

År 1922 övertog alltså bröderna Pettersson Eckens-Olles butik. Bröderna, som kom från Ocke i Mörsil, bildade Röjans Handels AB. Ett nytt affärshus byggdes på ungefär samma plats (14) och man uppförde också ett slags ”centrallager” för att kunna serva övriga handlare i området med vissa ”grövre” varor.

Bröderna startade också filialer på flera platser i grannbyar. John blev handlare i Nederhögen där han övertog Esbjörnsson affär vid järnvägsstationen 1937. Butiken fick namnet Johns Affär, men kallades ”John-Petters”, och senare bara ”Petters”. I Handsjön var det brodern Elof som skötte butiken från 1931 och fram till sin död 1946. Man hade också en filial i Kvarnsjö omkring 1940 och en i Klövsjö omkring 1930.

Kvar i Röjan blev Petter och han fortsatte fram till slutet av 1940 talet. Hans butik brann ner och när han uppförde en ny så blev den möjligen för stor och definitivt för dyr. (14). Petter blev tvungen att sälja sin toppmoderna nya affärsfastighet med tillhörande varulager till Överhogdals Kooperativa Handelsförening för att klara sig något så när.

Under tiden mellan branden och till dess att nybyggnationen var klar så hade Petterssons tillfälliga butikslokaler i bostadshuset alldeles i närheten. (16).

4. SJÖLUNDS.

Sjölunds/Konsum vid korsvägen. Lägg märke till bensinpumpen.

Konrad Sjölund från Stigsjö i Ångermanland kom till Böle som föreståndare för Böle Handels AB. En tjänst som han hade till år 1924 då han uppförde en egen helt ny affärsfastighet vid korsvägen i Röjan. (23). Tillsammans med frun Anna, lärarinnan som han hade träffat i Böle, flyttade han in i lägenheten ovanpå butiken.

1935 sålde han fastigheten till Överhogdals Kooperativa Handelsföreing och slutade sin egen bana som handlare.

5. NORDQVISTS.

När Konsum flyttade till Petterssons nyuppförda butik år 1950 köpte Johan Nordqvist fastigheten och startade en privathandel igen. (23). Nordqvist hade tidigare varit handlare i Nästeln.

Det blev dock ingen längre verksamhet för Johan. Redan efter ett år brann fastigheten ner till grunden och han startade inte upp på nytt.

Därmed var också epoken med två butiker i Röjan slut. Nu var det bara Konsum kvar.

6. KOOPERATIVA.

Enligt bland annat uppgifter från ”På bua” så startade Kooperativa sin verksamhet på Frans Lundins gård. (20). Uppgifterna om i vilken slags byggnad det var varierar, med det kan mycket väl ha vartit i ett ”stall”. Alternativt även här en barack? Uppgifterna om vilket år det kan ha varit varierar också. Men enligt flera källor så var det i alla fall någon gång under åren 1932, 1933 och 1934,


7. KONSUM ”1”.

1935 köpte man Sjölunds affärsfastighet vid korsvägen och flyttade verksamheten dit. (23). Det verkar också vara här som man bytte namn till det modernare Konsum.

Här arbetade bland andra Vidar Sundström, från Rätan, som föreståndare och Haldo Jonsson, från Böle, som biträde.

8. KONSUM ”2”.

Julskyltat i Konsum 1958
När den ekonomiska situationen hade blivit för tung för Petter Pettersson sålde han sin nyuppförda affärsfastighet med varulager till Konsum. I och med detta flyttade Konsum sin verksamhet från korsvägen till den nya platsen 1950. (16). Nu fick man en stor och rymlig butik med den tidens moderniteter. Butiken existerade på den nya platsen fram till mitten av 1960-talet, då den lades ner. Därmed var Röjan utan fast butik.

DISTRIKT 3.

Röjan bildade tillsammans med Böle ett gemensamt distrikt inom Överhogdals Kooperativa Handelsförening. Distriktet hade nummer 3 och de årliga mötena alternerade mellan de två byarna. Här följer några exempel på hur fullmäktige kunde vara sammansatt.

1946-47. Mattias Olsson och Nils Jönsson. Samt från Böle Gunnar Jonsson, Nils Myrin, John Svensson och Erik Nilsson. Ersättare Anton Lundin. Samt från Böle Albert Sundkvist och Olof Myrin.

1947-48. Anton Lundin och Anders Andersson. Samt från Böle Olof Henriksson, Albert Sundkvist, Karl Andersson och Mattias Lust. Ersättare Tore Edling. Samt från Böle Gunnar Jonsson och Nils Lööv.

1952-53. Göran Byberg och Anny Olofsson. Från Bölekvarn Stina Söderman. Samt från Böle Gunnar Jonsson, Kristoffer Didriksson, Ragnar Edenström och Anna Halvarsson. Ersättare Einar Lundin och Mattias Olsson. Från Bölekvarn Ivan Söderman. Samt från Böle Erik Eriksson, Nils Kristoffersson, Olof Henriksson och Pelle Hammargård.

1955-56. Mattias Olsson, Göran Byberg och Anton Lundin. Samt från Böle Olle Nystedt, Pelle Hammargård, Helmer Jonsson och Olof Henriksson. Ersättare. Edit Byberg och Kalle Berg. Från Bölekvarn Bertil Åsell. Samt från Böle Olle Nystedt, Pelle Hammargård, Kristoffer Didriksson och Regina Kristoffersson.

1960-61. Kalle Berg, Tekla Lundin och Elsa Eriksson. Samt från Böle Olof Henriksson, Karl Andersson och Aida (Ingeborg) Olofsson. Ersättare Mattias Olsson. Från Bölekvarn Bertil Åsell och Bror Olofsson. Samt från Böle Ragnar Edenström, Pelle Hammargård, Kristoffer Didriksson och Regina Kristoffersson.

Följaktligen så hade man gemensamma Medlemsråd också. Här några exempel.

1945-46. Nils Jönsson, samt Nils Kristoffersson och Karl Andersson.

1947-48. Anton Lundin, samt Olof Henriksson och Albert Sundkvist.

1950-51. Göran Byberg, samt Ragnar Edenström och Jöns Jönzén.

1953-54. Ivan Söderman, samt Karl Andersson och Pelle Hammargård.

1954-55. Mattias Olsson, samt Jöns Jönzén och Ragnar Edenström.

1956-57. Edit Byberg, samt Olle Nystedt och Pelle Hammargård.

1960-61. Kalle Berg, samt Olof Heriksson och Karl Andersson.

LITE REPRESENTANTER FRÅN DISTRIKT 3.

1950.51 Vid en gruppledarkonferens i Östersund har deltgit Göran Byberg (Tillsammans med Ragnar Edenström Böle).


1960.61. Vid Kooperativa Förbundets distriktskongress i Östersund representerades föreningen av Elsa Eriksson (Tillsammans med Frideborg Lindström Böle).


När det gäller den här korta historiken om butikerna i Röjan så bör den kunna kompletteras ganska rejält. I första hand när det gäller årtal och vilka som jobbat i de olika butikerna. Kanske också de exakta placeringarna. Men säkert också när det gäller annat. Eller hur? (Det finns redan ett antal namn, men det får vara tills flera har tillkommit).


KONTORET.

Mattias Mattson i Böle införskaffade sig den attraktiva tomten i korsningen, mitt för vägen mot stationen. Ett läge som torde ha varit attraktivt för en butik eller liknande. Där tänkte han och hustrun Erika uppföra sig en bostad. Men eftersom det löste sig på på bostadsmakrnaden hemma i Böle så skrinlades dessa planer helt och hållet. Makarna sålde då tomten till elmontören Nils Wikén som i stället blev den som byggde en villa där.

Men Wikéns ägande blev kort och när han flyttade till Frösön 1950/51 dröjde det inte länge förrän Överhogdals Kooperativa Handelsförening köpte villan. Avsikten var att flytta huvudkontoret från Överhogdal och till butiken i Röjan.. Med en koncentration av butikerna i Klövsjö, Röjan, Böle och Rätan var det en naturlig åtgärd. Villan vid korsvägen skulle bli chefernas tjänstebostad.

Den förste Konsumchefen vid det nya kontoret var Alfred Norman. Troligtvis hade han haft tjänsten redan i Överhogdal och så att säga följde med flytten. Näste man på tronen blev John Nyberg och han innehade tjänsten under andra halvan av 1950-talet. Den tredje och siste som abetade vid kontoret och bodde i tjänstevillan blev Ingvar Karlsson. När Överhogdals Kooperativa Handelsförening uppgick i Konsum Jämtland vid mitten av 1960-talet försvann automatiskt denna tjänst.

Eftersom även kontorsavsnittet ligger i en inte allt för avlägsen tid tillbaka måste det gå att kunna komplettera även det. Exempelvis vilka som arbetade som kontorister…


GODSMAGASINET.

I och med järnvägens ankomst så byggde Böle Handels ett relativt stort godsmagasin med direktanlutning till bangården. Här kunde man lasta från järnvägsvagnarna och in i magasinet. När Böle Handels AB upphörde så blev det så småningom ett magasin för Kooperativa i stället.


Här gör vi nu ett litet sommaruppehåll och hoppas på att till nästa avsnitt ha fått fram en hel del nya- och kompletterande uppgifter om det nya samhället. Det kan ju vara dags för andra företag än butikerna. Förslaget från förra månaden om en - eller flera – ”Röjansträffar” kanske kan realiseras? Annars så får vi ta det vi har. Hur som helst, ha en trevlig sommar, så ”syns” vi igen när det drar mot höst. (Augusti? September?)


text/skiss: Bo J

Källor:

Minnesanteckningar efter A. Jönsson (1860- 1936)

Muntliga källor:
Erik Dahlin, Röjan,
Kalle Berg, Röjan
Olle Norderud, Nederhögen

Till sidans topp