Röjan -ett samhälle växer fram

Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del6 | Del7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 | Del 15 | Del 16 | 17
Avsnitt 7 Med andra ögon.

Några tidningsnotiser om i första hand järnvägsstationen.

Östersunds-Posten 23 februari 1949.

Kraftig turistström

över Röjan i söndags,

extratåg och bussar.

På ett enda dygn har vi begåvats med den vinter, som man på så många håll hårt gått och väntat på. Inte minst med tanke på den väntade stora turistinvasionen är snön oerhört välkommen. ”5 grader kallt och härligt skidföre” rapporterar Nils Lindgren från Vemdalsskalets högfjällshotell, där man för övrigt har fullbelagt för resten av säsongen.

Från Röjan rapporteras att säsongens turistrusch redan börjat. I söndags anlände förutom de ordinarie kvällstågen även ett extratåg från Stockholm med 225 personer, mest skolungdom. Inte mindre än 11 bussar lämnade Röjan med Klövsjö, Vemdalsskalet och Vemdalen som destinationsort. På söndag kommer ett nytt extratåg och sedan väntar man minst samma intensitet åtminstone tills över påskhelgen.


Östersunds-Posten 18 december 1950.

SJ-bussen till Härjedalsfjällen på journalfilm.

Funäsdalen (ÖP). ”Med SJ-buss Röjan – Funäsdalen” blir Paramountjournal till jul. På fredagen gjorde Starfilm i Stockholm en kortfilm med motiv hämtade från en resa med SJ-buss Röjan – Funäsdalen. Denna film, som blir ett svenskt avsnitt i Paramountjornalen och som skall vara klar redan till julen, kommer att behandla alla de tusen och en saker som postbusschaufförerna har att befatta sig med under turerna. Den kommer samtidigt att visa bilder från den vackra fjällmiljön där uppe i Härjedalen. Hr. Torgny Andersberg, som varit ledare för inspelningen och vilken tillika är både ressigör och manuskriptförfattare omtalar att inspelningen sker under samverkan med SJ.

Under lördagen kommer man att komplettera med en del bilder från turistlivet och fjällvärlden för den händelse man sedan skall göra en turistfilm med ledning av de motiv man tagit under denna bussresa. Hr. Andersberg omtalar vidare att han är imponerad av det stora arbete som SJ lägger ner på dessa turer. Allt sådant har man nu försökt att få med på filmen, vilken som sagt kommer att visas på dukarna redan till julen.

Östersunds-Posten 20 december 1950.

Ombyggt stationshus i Röjan.

Stationshuset i Röjan har under sommaren genomgått en hel del renoveringsarbeten och är snart klart att tagas i bruk. Man har monterat in vatten och värme, beklätt väggarna invänding med ädelfuru och ny golvbeläggning har gjorts av stenplattor.

I den påbyggnad som har gjorts har toaletter installerats och en telefonkiosk står nu även till de resandes förfogande. Rummen, som nu blir mycket ljusa och trevliga, har också försetts med lysrör. Byggmästare J B Månsson i Svenstavik har haft arbetet om hand och kostnaderna har belöpt sig på i runt tal 70 000 kr. Säkerligen kommer det ”nya” ändamålsenliga stationshuset i Röjan väl till pass när turistsäsongen snart på allvar sätter in. Röjan är den stora inkörsporten till Härjedalen och förra vintersäsongen passerade här mellan 5 – 6 000 turister på väg till turistorterna i länets södra provins. JAF.

Östersunds-Posten 11 oktober 1952.

Röjning i Röjan.

Aldrig tidigare har man behövt skotta snö på Röjans järnvägsstation så här dags på året, försäkrar vår korrespondent. Snötäcket är på sina håll flera decimeter.

Östersunds-Posten 29 december 1959.

Förlupen kula nära träffa stinsen i Röjan.

Röjan (ÖP). En förlupen mauserkula var på måndagseftermiddagen nära att träffa stationsmästaren i Röjan, A.L. Rydlund, vilken höll på med snöröjning vid en växel söder om stationen. Kulan, som kom från väster, över samhället, slog fast i en belysningsstolpe mellan spåren bara någon meter ovanför stationsmästarens huvud. En banarbetare och en ortsbo, som befann sig cirka 100 meter därifrån hörde även det visslande ljudet från kulan.

Östersunds-Posten 11 november 1963.

Nej då – Röjan skall få behålla sina busslinjer, farhågorna till trots”.

Ingen nedläggning av Röjan-bussarna.

Hede (ÖP). I Röjan har man på senaste tiden befarat att SJ skulle dra bort sina bussar från byn och i stället låta dem gå ut från Åsarna när ombyggnaden av vägen Åsarna – Klövsjö blir klar nästa år. Men busstrafikledare Rune Hedberg i Sveg dementerar:

- Någon förflyttning av busslinjen Röjan – Funäsdalen är inte aktuell. Jag vet att det cirkulerat rykten om att vi skulle lämna Röjan och låta bussarna gå ut från Åsarna, men uppgiften är felaktig. Vi kan inte lämna Röjan utan bussförbindelse med dels västra Härjedalen och dels Rätan. Röjansborna kan känna sig lugna – de kommer att få ha kvar sina busslinjer.


Underlaget till denna järnvägshistoria är till stor del hämtad från den dokumentation som finns i ämnet. I första hand handlar det då om Anders Jönsson – ”Annersgåbben” – i Böles dagboksanteckningar. Men även Nils Sundkvists bok om sörbyarna i Rätan och i någon mån Axel Grindes bok om släkter i Rätan. Nämnas bör väl också häftet Jämtlands läns Allmänna Kungörelser. Till detta kommer också en del privata dagboksanteckningar och tidningsurklipp.

Men värdefulla intervjuer, eller rättare sagt pratstunder med Karl Berg, Herbert Dick, Folke Martinsson, Bror Mattsson, Mattias Lust, Olof Jönzén, Nils Myrin, Johan Vallberg, Per Lindberg, Olle Norderud och Ruben Magnusson finns också i hösta grad med i sammanhanget. En del av uppgifterna om Klövsjö har lämnats av äldre Klövsjöbor och motsvarande uppgifter om Rätan av äldre Rätansbor. Men även andra har bidragit med små, men inte desto mindre värdefulla, uppgifter. När det gäller intervjuerna med August Dalin och Sigurd Isberg så har dessa gjorts av Bertil Hammargård.

Det handlar alltså om en ”salig” blandning av mer eller mindre officiella dokument och muntliga berättelser. Men som i de absolut flesta fall stämmer väldigt bra överens. Dokumentationerna torde väl vara rätt så säkra och det är nog det allra mesta av berättelserna också. Men är det någon som har invändningar att göra så kommer det att tas emot med intresse. Likaså om någon har komplement angående järnvägshistorien. För alla vill väl att berättelsen skall vara så komplett och pålitlig som möjligt för framtida läsare.

Exempelvis. Kanske att någon är intresserad av att försöka ta reda på om filmen som omnämns ovan (18 december 1950) finns kvar någonstans?

Nästa månad kommer vi alltså att börja med berättelsen om själva byn. Om hur den kom till och hur den senare utvecklades. För att sedan kunna lokalisera en hel del av allt som har förekommit så blir nedanstående karta till lite hjälp. Se till att den finns tillgänglig när du hittar de nummerangivelser som kommer att finnas i texterna.

text/skiss: Bo J

Källor:

Minnesanteckningar efter A. Jönsson (1860- 1936)

Muntliga källor:
Erik Dahlin, Röjan,
Kalle Berg, Röjan
Olle Norderud, Nederhögen

Till sidans topp