Historia: Byn under 1000år | Stenrösen| Nummertavlan | Böörslien | Historiehäften | El till byn | Milstolpar | vattensågar | Röjåbron | Lillkvarna

Gamla bron över Röjån

Västra brofästet till gamla bron över Röjån nedanför kvarnfallet, bron byggdes 1922 och användes till 1970-talet då en ny bro byggdes 300 meter uppströms.

Det här bygget är ett imponerande bevis på ett hantverk som i dag är glömt. Egypterna byggde pyramiderna för 5000 år sedan, nån byggde bron över Röjån för 90 år sedan, vem bygger nästa bestående projekt.

Vore det inte på tiden att kulturminnesmärka de här brofästena, eller ligger dom för lång bort från de som beslutar om det?

Tidigare fanns en bro ett tiotal meter nerströms om den här bron.

fotnot:
Stenarna kilades ur större stenblock. Först borrades ett , antal decimeterdjupa hål i en linje där man ville att stenen skulle spricka. Därefter slogs kilar ner i dessa hål tills stenen sprack. Borrning gick så till att en "gubbe" höll borren på plats och vred den hela tiden samtidigt som en man slog med slägga på borrnacken. Ibland var det två som släggade
Bild från byggandet av bron över Röjån 1922. Lägg märke till mannen som står uppe på vänstra räcket. Var bröt man stenarna till brofästena
Västra brofästet efter bron före 1922. Östra brofästet eller är det en fonborg?
Röjåbron byggd 1922 med flottningsarbetare stående på den gammal bron nerströms

Uppe till höger syns såghuset till sågen vid kvarn.

text o bild: Lasse N

Till sidans topp