Gårdar: Utgården | Kiels | Tomt | Ol-anners | Nyhus | Orde häbre | Ol-Ers

Orde- häbret, byns äldsta byggnad

Böles äldsta byggnad är ett häbre vid den s.k. Orde-gården. Häbret byggdes år 1638 och har flyttats ett antal gånger under sin 340-åriga historia.

Ursprungligen tillhörde häbret Utgårdens fyrkantbebyggelse, men blev flyttat till Per-Jönsgården (nuv. Ingemar Didriksson) år 1824 och blev då renoverat av av Pehr Jönsson och hans två söner Erik och Jöns. I samband med ett husskifte 1878, blev det flyttat till Ordes och fick dess nuvarande placering år 1958. Bland sevärheterna i detta häbre finns en soldatkista, i vilken soldatens utrustning förvarades mellan tjänstgöringarna i det militära. Det kan möjligen vara dragon Lars Olsson-Grönbergs soldatkista. Han var nämligen första åbo på den s.k. Per-Jönsgården.

1926 gjordes en uppmätning och rekonstruktionsritning av länsantikvarie Emanuel Eriksson (se nedan). På innerdörren fins en inskription: 1638, IHS, ett korskrönt strålknippe, samt två textrader i latinsk och götisk stil under årtalet (bild t.h.) "Herre GUD giver en god loge 1639"

Inskriptionen visar på bondens beroendeställning till gudsmakten när det gällde sådd och skörd. IHS betyder; Jesus Människornas Frälsare och och det korskrönta stålknippet bestyrker att korntjuvar som förr i värden kunde uppträda, torde ha besinnat sig två gången om sin själs salighet, innan de förgrepo sig på denna dörr och sin nästas dyrbara ägodel i form av frökorn och brödsäd.

I början av 1970-talet rustades häbret upp av Jämtlands läns museum med bl.a. ett nytt spåntak.

Källor; Jämten 1927
Boplatser och människor i sörbyarna, Nils Sundqvist 1988

Till sidans topp