Gårdar: Utgården | Kiels | Tomt | Ol-anners | Nyhus | Orde häbre | Ol-Ers

Ol-anners

I anslutning till denna träddunge låg gården. Längst till vänster syns Olof Vestmans gård , (nuv. Myrins)

Under Tomtgården fanns två stycken odelstorp som dåvarande ägaren till gården, Olof Olofsson, sålde eller möjligen överlät till drängen Olof Andersson den första maj 1839. Ett av torpen hade tillhört Olof Anderssons mamma och dit flyttade Olof med sin familj. Från början bestod den nya gården av en tredjedel från Tomtgården, men mer mark odlades upp och gården blev allt större. En helt ny gårdsbebyggelse uppfördes och efter en tid var ”Ol-Anners” en av byns största gårdar.

En av sönerna, Erik (Olander), ville bli handlare och uppförde affärshus nere vid landsvägen 1878 och sonen Olov, (Vestman), byggde ny gårdsbebyggelse ett par hundra meter norrut 1895. När ingen av de övriga tre barnen kom att bli kvar på hemgården blev den öde och bebyggelsen revs 1918.

Medan andra, betydligt äldre gårdar, ännu finns kvar på sina platser så blev alltså gården Ol-Anners, med det fina och centrala läget mitt i byn inte ens åttio år. Med andra ord en märkligt kort gårdshistoria...

Nämnas kan att av den forna ”storgården” blev det senare fyra relativt stora gårdar, nämnligen ”Henrikssons”, ”Lindströms”, ”Myrins” och ”Sundkvists”. En rejäl bit av byns yta.

Till sidans topp