Historia: Byn under 1000år | Stenrösen| Nummertavlan | Böörslien | Historiehäften | El till byn | Milstolpar | vattensågar | Röjåbron | Lillkvarna

Stenrösen

I närheten av Gravan, inte långt från bäcken, finns ett antal ”mystiska” stenrösen. Det är minst sjutton stycken och ännu har ingen kunnat förklara vad det är för sorts stenrösen. För några år sedan besöktes platsen av en arkeolog (som var här i ett annat ärende) men han kunde inte, bara genom att titta på högarna ge något som helst tips om vad det kunde vara.

Stenrösena är genomsnittligt ett par meter långa och hälften så breda. De är på mitten omkring en dryg halvmeter höga och är dessutom nergrävda lika mycket i marken.

För många år sedan - på 1930-talet? - fick några personer tillstånd att gräva ut ett par rösen och upptäckte då detta; Ibland är det bara några meter mellan rösena, men det kan också vara tiotals meter och det finns inget system i deras placering.

Enligt arkeologen brukade man lägga upp sådana rösen där man odlade frostkänsligt spannmål och liknande, för att stenarna drog åt sig värme under dagen och höll den under nätterna. Men med tanke på att det bara är tallmo, grus och sten på platsen så förstod han att så inte var fallet med dessa rösen. Det handlar heller inte om odlingsrösen eftersom högarna torde han funnits där långt innan man började odla upp efter bäcken.

Det finns dessutom ”modernare” stenrösen efter odlingar på annan plats.

Ordet Grav i sammanhanget har fått många att tänka på just människogravar, men det handlar det inte om enligt arkeologen, ordet kommer med största sannolikhet från själva bäckdalen. Liknande dalar benämnes ofta som grav eller gravar och betyder däld, eller sänka i marken. Men, här handlar det om något helt annat, men som sagt var, VAD ? I närheten av rösena och litet närmare bäcken finns också en lång stensamling som nästan liknar en låg mur. Denna ”mur” är lika oförklarlig som stenrösena och ännu har ingen kunnat ge något bra förslag på vad det kan vara...

En av de större stenhögarna.


Här är mossan delvis borta och stenarna syns tydligt.


En av de två uppgrävda stenhögarna.

Till sidans topp