Gårdar: Utgården | Kiels | Tomt | Ol-anners | Nyhus | Orde häbre | Ol-Ers

Nyhus

Gården som den såg ut i mitten på 1800-talet. Logen, som står längst upp till höger, finns än i dag kvar på sin ursprungliga plats.
Nyhus delades senare i två gårdar, Jans-jans och Lusth.

Teckning av Bertil Hammargård

Till sidans topp