Bölegårdens minnesfond

Det är möjligt att hedra en avliden genom att lämna en penninggåva till Föreningen Bölegården. De pengar som kommer in placeras i ett separat kostnadsställe i föreningens kassa.

Pengarna användas till investeringar som gagnar hela byn och inte till drift av Bygdegården. Det är styrelsen som beslutar vilka investeringar som minnesfondpengarna ska användas till.

Inbetalningar till minnesfonden kan göras till Bankgiro: 820-8779 eller Swish 1236837561. Glöm ej att skriva avsändare och vilken text som ska stå på minnesbladet som skickas till sorgehuset.

Till sidans topp