Historia: Byn under 1000år | Stenrösen| Nummertavlan | Böörslien | Historiehäften | El till byn | Milstolpar | vattensågar | Röjåbron | Lillkvarna

Lillkvarn vid Brännbäcken

Om man går vägen från Mattis mot Morvägen och när man kommer fram till Brännbäcken så syns spåren efter en skvaltkvarn som har legat där.
Kvarnen byggdes av Jöns Jonsson Lust 1864 och användes som kvarn till 1910, senare byggdes kvarnen om till sliphus för
liar och andra verktyg av Mattias Mattsson.

I samma bäck men 80 meter nedströms fanns före Lillkvarnens tillkomst en hjulkvarn. Denna kvarn som byggdes av Per och Nils Nilsson hade ett överfallshjul som mätte 10-12 alnar (6-7 m). i diameter

Lillkvarna innan den revs.
På 50-talet såldes det lilla huset till Näckten där det har använts som fiskarhus
Det finns några få spår kvar som påminner dagens generation om att här fanns en kvarn en gång i tiden.
text/foto: Lasse N
Skvaltkvarn
Denna enkla typ av vattenkvarn är känd i Sverige sedan 1200-talet. Kvarnen utgörs av en träarm "kvarnknallen" i vars nedre ände skovelbladen av trä är fästade. Kvarnknallen löper genom den undre kvarnstenen och är fastsatt i den övre. Endast den övre löparen är rörlig. När vattnet träffar skovlarna sätts kvarnknallen och den övre kvarnstenen i rörelse
Hjulkvarn
Dessa kvarnar fick allmän spridning i Norrland under 1800-talet. Den tekniska skillnaden mellan skvalt- och hjulkvarn, ligger däri att hjulkvarnens drivkraft överförs genom en utväxling från ett kring en horisontell axel uppbyggt vattenhjul.

En skvaltkvarn kräver mycket vatten men låg fallhöjd medan en hjulkvarn (överfallshjul) kräver mindre vatten men hög fallhöjd

Ur Gamla Böle nr.2

Till sidans topp