Gårdar: Utgården | Kiels | Tomt | Ol-anners | Nyhus | Orde häbre | Ol-Ers

Kiels

Utsikt från kielsgården . Gården var tillsammans med Utgården Böles ursprungsgårdar. Dess historia går tillbaka till medeltidens slut.

I dag bor på gården Rut och Jussie Karlsson , vilka drev aktivt jordbruk till och med 2003.

Till sidans topp