Ny karta över Rätansböle

Sören Olofsson, Hudiksvalls har skänkt en gåva i form av en bykarta till Föreningen Bölegården. Kartan visar de enskilda gårdarnas placering deras namn, de gamla gårdsnamnet samt fasighetsnummer.

Föreningen som tacksamt emottagit Kartan kommer att placera den på Bölegården.

Nr. Gårdsnamn Äldre gårdsnamn
1 Mon
2 Hemmet Banvaktarstugan
3 Gunnar Kals Handelsföreningen
4 Lokalen
5 Skräddars
6 Lundborgs Jöns Anners
7 Ingeborgs
8 Anners
9 Jöns Mass
10 Jöns Mass
11 Affärn Kopra, ICA
12 Karins
13 Ann-Britt Mattis-Mass
14 Ol-Ers
15 O. Des
16 Drotz Faktors, Helmers
17 Ömans O.D, Kristaffers
18 Lövs Nya Lövtorpet
19 Bäckströms
20 Tvättstuga
21 Lars Mattis-Ols
22 Knekt
23 Nils-Halvars
24 Hennrikssons Olanders
25 Örjan Gamla Konsum
26 Nystedts Krigs
27 Mattias Lusth
28 Jonssons Bäckströms
29 Kriffas Olov Olanders
30 Brita Nystedt
31 Lindströms
32 Myrins
33 Sundqvist
34 Jaspers
35 Turiststuga
36 Turiststuga
37 Turiststuga
38 Zackrissons
39 Yvonne From
40 Örjan Zackrisson
41 Västanbäck
42 Sänna torpet
43 Ås
44 Jönzéns
45 Bo Jönzén
46 Tomas Karlsson
47 Sven-Erik Berg
48 Över Tomt
49 Tomt
50 Saras
51 Nedertomt
52 Nylanne Johans
53 Skolan
54 Kalles
55 Ol-Kals
56 Kalles-Eva
57 Fritidshus
58 Pelles
59 Nyhus
60 Backen Lill-Johannes
61 Mattis
62 Lundgrens Olles
63 Lustgårdsföset
64 Jontes
65 Krestaffers
66 Nillas Utgården
67 Norlings

Till sidans topp