Historia: Byn under 1000år | Stenrösen| Nummertavlan | Böörslien | Historiehäften | El till byn | Milstolpar | vattensågar | Röjåbron | Lillkvarna

Nummertavlan i Rätans kyrka

I Rätans kyrka finns många fina föremål som är många hundra år gamla. Bland dessa kan det vara på sin plats att nämna följande:

Många kyrkobesökare från Böle kanske inte tänker så mycket på att den vänstra nummertavlan faktiskt kommer från just Böle. Med utgångspunkt från en ganska enkel ”brädplatta” så har man med skickliga snickarhänder och en smakfull förgyllning fått till en mycket tilltalande framsida. På den betydligt enklare baksidan finns den text som berättar varifrån nummertavlan kommer.

Rätans församling till tjenst
och kyrkan till prydnad
är denna nummertafla gifven
Af Lars Larsson i Böle
År 1800

Det är alltså över två hundra år sedan nummertavlan kom till kyrkan och Anders Jönsson, ”Anners-gåbben”, har noterat detta i sina dagböcker. I samband med överlämnandet fick Böle nämligen överta den gamla nummertavlan från kyrkan, för att användas vid bygudstjänster. Den tavlan användes när det var bön varannan söndag och tjänstgjorde också samtidigt som ett slags ”budkavle”. Bönemötena alternerade nämligen mellan gårdarna i byn och när man hade varit på en gård så överlämnades den till nästa gård på tur. På så sätt blev man påmind i god tid och kunde ordna med präst, klockare och sittplatser. Den här seden pågick fram till år 1887 då det nya skolhuset var klart. I och med detta så flyttades bönemötena dit.

Till sidans topp