Rätansböle | Föreningen Bölegården | Bakstugan | träsnidaren | företag

Företag i byn.

Böle Byggservice AB
-allt från golv till tak-
0682-10090,
070-3767639 Jan, 070-3767634 Mats och 070-5670404 Hans.
bolebygg@spray.se

Nordgren Entrepenad AB
-Grävmaskiner för vägbyggen och markarbeten m.m.-
0682-10420, 070-3952495
e-post:

anders@nordgrenentreprenad.se

Smedja Hammarede
www.hammarede.com
-smider eggverktyg
för skinn och trä m.m.
0682 - 20067, 070 - 3460935

Till sidans topp