Historia: Byn under 1000år | Stenrösen| Nummertavlan | Böörslien | Historiehäften | El till byn | Milstolpar | vattensågar | Röjåbron | Lillkvarna Byn under 1000år | Stenrösen| Nummertavlan | Böörslien | Historiehäften | El till byn

Elektricitet till byn

Redan i december 1915 fanns det elektriska ledningar framdragna till Böle, men den första lampan tändes den 11 januari följande år. En historisk händelse som fick "Annersgåbben", (dagboksantecknande Anders Jönsson) att konstatera : ”Eläcktrisk belysning visar sig bra, det ser övermänskligt ut”.
Men hur kunde då en liten by på sidan om -som Böle- få elektricitet så pass tidigt (jämför till exempel med ”stora” Trollhättan som ”drog igång” 1910)? Jo, det verkar som om både slumpen och några mycket konservativa bönder hade ett finger med i spelet...

Sannolikt gick det till så här(?):

Det var nog inte tänkt från början att småbyar som Böle skulle bli elektrifierade i den första omgången utan att det i första hand skulle vara förbehållet kyrkbyarna inom området. Men när man skulle till att bygga kraftledningen från Åsarna till Rätan satte sig ett antal markägare efter sträckan på tvären. De gillade tydligen inte det här med alla ”nymodigheter” och dessutom menade de, att de inte ville ha några ”fula” ledningsgator över sina skogskiften. Så de förbjöd helt enkelt kraftledningsbygget. Det skapade problem hos BETEA eftersom kyrkoherden i Rätan, Gottfrid Dahlén (broder till ”AGA-Gustaf”) var en av de stora entusiasterna och att det därför var givet att Rätansbyn skulle vara med från början. I det läget kom någon på den geniala idén att man kunde förlänga den ledning som kom från Skålforsen, via sjöarna och till Klövsjö så att den gick ända fram till Rätan.

Sagt blev gjort och eftersom man tydligen inte stötte på några hinder efter det nya alternativet var ledningen snart färdig. Lyckligtvis för Böle så kom denna nya ledning att gå rakt igenom byn och därför var det ju helt naturligt att man beslöt sig för att låta även Böleborna få ta del av den nya tekniken. Att man sedan fick vänta några veckor längre än Klövsjö och Rätan (som fick sitt lyse till jul) spelade nog inte så stor roll...

Till sidans topp