Historia: Byn under 1000år | Stenrösen| Nummertavlan | Böörslien | Historiehäften | El till byn | Milstolpar | vattensågar | Röjåbron | Lillkvarna

Byn under 1000 år

Vid Röjån nära Gravbäckens utlopp slog sig troligtvis ett jägarfolk ner, för närmare 1000 år sedan. Här fanns goda möjligheter till jakt men framförallt fiske. Dessa första kolonisatörer börjde primitivt odla marken på båda sidor om Gravbäcken. De spår de lämnade efter sig kan man i dag se i form av ett ödesböle (övergiven medeltida bosättning) med otaliga odlingsrösen och fosil åkermark.

Vid medeltidens slut flyttades boplatsen längre upp i bergssluttningen, (nuvarande Rätansböle). Böle betyder nybygge. Det anlades två gårdar Utgården och Kielsgården .

Mellan år 1726 och 1792 delades Kielsgården upp i fem gårdar. År 1770 delades också Utgården.

På 1860 talet fanns det fem stora gårdar som var kringbyggda, Utgården, Kielsgården, Nils-Pers, Nyhus och Tomtgården . Dessutom fanns ett antal torpställen. År 1875 bodde det 75 personer i byn.

Rätansböle hade sitt största befolkningstal 1950 (202 personer) och sitt minsta invånarantal 1987 (68 st).

I dag bor i Böle 75 personer varav 15 barn under 16 år.

Till sidans topp