Problem med fiberanslutningen?
Vad gör man?

Om din fiberanslutning inte skulle fungera, så gör följande:

1. Dra ur elkontakterna i vägguttaget till din mediaomvandlare (vita väggdosan) samt till din router. Anslut dem igen och vänta 5 minuter. Om detta inte hjälpte gå till nästa punkt.

2.Ring din Tjänsteleverantör (t.ex. Telia, Banhof, Alltele ) och gör felanmälan.

3. Du kan även kolla om dina närmsta grannar har samma anslutningsproblem som du. Är det så tar du kontakt med K-G Lindblad 070-3460935 ( K-G är Böle-Röjan Fibers kontaktperson gentemot Telia/Skanova. Läs avtalet nedan

(Utdrag ur föreningens avtal med Telia).


Böle-Röjan Fibers serviceavtal med Telia/Skanova

Servicenivåer (ingår utan extra kostnad)

System/Tjänst Servicetjänst Servicetid Åtgärdstid
Telia Fastighetsanslutning och aktiv utrustning
Telia felavhjälpning och underhåll
Helgfri mån-fre07:30-18:00
24 timmar

Åtgärdstid räknas inom de tidsramar som är definierade som ”servicetid”.

2.2Felanmälan och supportärenden

Fastighets- och områdesswitchar övervakas aktivt av Telia och larm från dessa åtgärdas rutinmässigt av Telias driftorganisation.

Problem som berör enskilda anslutningar åtgärdas efter att Boende felanmält sitt abonnemang till respektive Tjänsteleverantör. Vid fel som berör minst tre kunder oavsett tjänst, felanmäler Böle-Röjan Fibers kontaktperson Karl-Gustav Lindblad

Om Fastighetsnät ägs av annan än Telia, debiteras teknikerbesök som orsakas av fel i Fastighetsnätet Fastighetsägaren om inget annat överenskommits.


Till sidans topp

text/foto admin