Böle-RöjanFiber ekonomisk förening

medlemskap |stadgar | protokoll | projektplan | ordf. har ordet | frågor o svar | årsmöte 2013
(Skriv ut sidan och skicka den enl. nedan)
Medlemskap

Böle-Röjan Fiber ekonomisk förening

Undertecknad önskar medlemskap i Böle-Röjan ekonomisk förening med organisations nr: 769625-0807.

Namn: ____________________________________________

Personnummer: ____________________________________________

Adress: ____________________________________________

Postnr. och ort ____________________________________________

Telefon, mobiltelefon: ____________________________________________

E-postadress: ____________________________________________


Jag önskar fiberanslutning till nedanstående fastighet

Fastighetsbeteckning: ______________________________

Hus-adress : ______________________________

Underskrift :________________________________ Datum: ____________

Lämnas i Bölegårdens postlåda (vänster entrén ) eller boxen vid anslagstavlan i Röjan. senast 30 januari 2013

Alt. kan uppgifterna skickas via E-post till: brfiber@ratansbole.se eller vanligt brev adress: Böle-Röjan Fiber, Böle 124 840 30 Rätan

Mer information om Böle-Röjan Fiber finns på www.ratansbole.se

Betala in 100 kr till Bankgiro: 883-9870 så är Du medlem i föreningen

OBS. Skriva ditt namn. så vi vet vem som betalt in avgiften

Styrelsen

Till sidans topp