Böle-Röjan Fiber ekonomisk förening

medlemskap |stadgar | protokoll | projektplan | ordf. har ordet | frågor o svar | årsmöte 2013
Fiberinformation, -vad har hänt den senaste månaden i fiberfrågan
Information från Böle-Röjan Fiber

Lägesrapport januari 2014

Nu är fibernätet färdigbyggt i Röjan och medlemmarna kan från och med tisdagen den 4 februari koppla upp sig mot Bredbandswebben och beställa tjänster från de operatörer som finns tillgängliga där.

För Böle gäller att de sista 8 fastigheterna får sin fiber inblåst till fastigheten den 3 februari. Här beräknar vi att nätet är färdigt senast sista veckan i februari.

Skälet till att det dröjt med inkopplingarna är att det varit en hel del problem vid blåsning av fiber i Röjan. Kylan har varit det viktigaste skälet till att det strulat för entreprenörerna. Detta har fördröjt projektets färdigställande med cirka en månad. Vi har under dec o januari varit upptagna med att vara ”blåsarna” behjälpliga i deras arbete. Föreningens kostnader påverkas ej eftersom vi har ett fast pris på blåsning och färdigställande av nätet.

Informationsmöte

Utskick av informationsmaterial och besked om infomöte har därför dröjt, vilket vi ber om överseende med. Inom 2 veckor kommer vi att skicka ut en informationsfolder om Öppen Fiber till medlemmarna.

Någon kväll i början av mars kommer vi att inbjuda till ett informationsmöte där vi visar vilka möjligheter den nya tekniken ger så att medlemmarna lättare kan avgöra vilka tjänster man vill abonnera på och till vilka kostnader. Vi kommer också då att redovisa om vi genom att teckna kollektivt avtal om ett grundpaket av tjänster via föreningen kan få rabatterat pris på detta.

Invigningsfest

Vid informationsmötet kommer vi att meddela datum för vår utlovade invigningsfest av fibernätet.

De val du har att göra när fiberomvandlaren är installerad är följande:


1. Avgöra om du vill avvakta med att teckna avtal med någon teleoperatör inom ”Öppen Fiber”. Operatörerna finns uppräknade i den informationsfloder du får med posten. Så länge du avvaktar med att teckna avtal har du inte några månadskostnader alls för fibernätet utöver den årliga medlemsavgiften på 100 kr.

2. Om du vill teckna avtal direkt när konverten är inkopplad gör du enligt följande:

• Kopplar ihop nätverkskabeln från konverten med din dator (nätverksingången)

• Startar datorn trycker på Internetikonen. Då hamnar du på BREDBANDSWEBBEN.SE. Där läses din adress och kontaktuppgifter in och du kan beställa tjänster och välja tjänsteleverantör och se vilka kostnader du får.

• Efter cirka 20 min kan du börja använda dig va de beställda tjänsterna.

3. Om du vill veta mer innan du tecknar avtal så inväntar du informationstillfället i början av mars.

4. Om du vill ha trådlös anslutning inom fastigheten kopplar du in ett trådlöst modem till fiberomvandlaren. Finns att köpa i handeln från cirka 400 kr och uppåt.

5. Om du har några frågor kan du kontakta undertecknad på tel 070-5812331 eller KG på tel 070-3460935

Styrelsen för Böle Röjan Fiber

gm

Pär Frohm

Årets sista informationsbrev från Böle Röjan Fiber

Den allra sista fasen av fiberprojektet har börjat i form av fiberblåsning och montering av fiberkonverter i fastigheterna. I föregående informationsbrev beskrev vi hur man går tillväga.

Det företag som blåser fibern för stamnätet har haft svårigheter som inneburit att det arbetet fördröjts några veckor. Det återstår dock inte mer än cirka 2 dagars arbete för att bli färdiga med det stamnätet.

Koppling av blåst fiber och inmontering av fiberkonvertrar till fastigheter har påbörjats i Röjan och är snart avslutat. Nästa steg blir Böle.

Senast den 31 januari skall samtliga fastigheter vara anslutna till vårt fibernät. Så fort en fastighet har fått inmonterad fiberkonverter kan valfri tjänst beställas via ”Öppen fiber”.

Senast i början av januari kommer informationsmaterial att skickas ut till er. Där beskrivs vilka tjänster som går att köpa och vad resp. tjänst kostar.

Vi återkommer med information om datum för informationsmöte och invigningsfest.

Nu när projektet närmar sig slutet vill styrelsen passa på att tacka för det stora engagemang och den uppslutning vi mött under projektets gång. Tack vare ert gensvar för projektet har arbetet för oss i styrelsen underlättats mycket.

Projektet har också inneburit att våra två byar har påbörjat ett samarbete som bådar gott för framtiden, när vi nu ska påbörja tankesmedjor kring hur vi kan dra fördelar av att vi har fiber i byarna.

Olle, Fritz, Lasse, KG och Pär

December

BLÅSNING AV FIBER OCH INMONTERING AV FIBERKONVERTER

Äntligen har de två sista stegen inletts för vårt fibernät. Skälet till att vi fått vänta är att de bolag som ska utföra arbetet har mänga liknande uppdrag just nu. Men nu är det vår tur! Huvudentreprenör är ElTel.

Steg 1 är blåsning av fiber mellan de 11 kopplingsskåp som finns längs vårt nät. Det arbetet inleddes under onsdagen och beräknas vara klart inom några dagar. Här heter underentreprenören Schaktförmedlingen.

Steg 2 inleds måndag den 2 december. Då påbörjas blåsning av fiber in till respektive kund från kopplingsskåpen.. Här heter underentreprenören DB COM. I det arbetet behöver dom ha tillgång till din fastighet för att kunna blåsa fibern in till din kopplingspunkt i fastigheten. Dessutom kommer dom att montera den fiberomvandlare som behövs för att göra signalerna i fibern läsbara. Omvandlaren monteras i anslutning till det ställe där fiberkabeln kommer in i ditt hus. Det måste finnas ett eluttag i närheten av ingången.

Se till att du kan nås på telefon under de 2-3 kommande veckorna om du inte har avtalat med ngn annan som släpper in dom i din fastighet. Det är troligt att dom kommer att börja med fastigheterna i Röjan, d.v.s. redan nu måndag 2 dec..

Det är svårt att precisera idag när nätet kan vara klart för provkörning och invigning. Ett rimlig gissning är att nätet borde vara klart runt årsskiftet, d.v.s. lite senare än planerat.

Det betyder att invigning av nätet kommer att ske i början av 2014.

Vi återkommer också med datum för när vi kan ha det planerade informationsmötet om vilka tjänster som erbjuds i nätet så att du som kund i lugn och ro kan bestämma dig för vilka tjänster du vill ha tillgång till när nätet är i gång

Om du har frågor med anledning av ovanstående kan du vända dig till vår projektledare K G Lindblad (070-3460935) eller undertecknad (070-5812331)Styrelsen för Böle-Röjan Fiber

Gm Pär Frohm ordf.

November

ANSLUTNINGSAVGIFTEN BLIR 9950 KR

Nu är alla kostnader för fiberprojektet kända.Vid projektets början kalkylerade vi med en kostnad på cirka 12500 kr. Under resans gång har antalet anslutningar ökat till 95 st. Det betyder att kostnaderna för grävning av stamnätet, som utförts med hjälp av entreprenad, betalas av fler vilket ger lägre kostnad per anslutning.

Den enskilt största förklaringen till att avgiften kan sänkas är att föreningen på ideell väg lagt ner så många timmar på projektet. Vi har inte summerat all tid än men det handlar om många hundra timmars oavlönat arbete.Vid senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att anslutningsavgiften hamnar på 9950 kr. "(om inget helt oförutsett inträffar)".

BLÅSNING AV FIBER

Som det ser ut nu så kommer fiberinstalationen att börja vecka 47. Vid blåsning av fiber kommer entreprenören , Eltel network behöva tillgång till din fastighet för att installera den dosa som avslutar fibernätet inne i din fastighet. Vi påminner igen att det där måste finnas ett eluttag i närheten. ElTel kommer att kontakta dig när det sker.

Om dom inte får tillgång till din fastighet eller om din håltagning inte fungerar kommer du att debiteras kostnader för det merarbete som i så fall uppstår. Om du är osäker på att håltagningen är rätt utförd vill vi att du kontaktar föreningen snarast. K-G L: 070-3460935

KABELDRAGNING HUSET

För den som redan nu vill dra kabel inne i sitt hus är det följande som gäller:

Från mediakonvertern(ev integrerat med fiberuttaget) dras kablar enl. nedan:

RJ45 kabel till datorn(om man inte kör trådlöst via en router)

Koaxkabel till sin TV-box och sedan scart/HDMI kabel från TV-box till TV:n

Sedan en förlängningssladd från mediakonvertern till första teleuttag.

TJÄNSTEUTBUD

Vi kommer att anordna en informationsträff när nätet är klart.

Detta gör vi för att du lättare själv ska kunna avgöra vilka tjänster du

vill abonnera på. Det kommer bland annat att vara möjligt att teckna avtal

om TV, Bredband, Telefoni i kombinationer som man själv fritt bestämmer. Vi

kommer att skicka ut information om tjänsteutbudet och priser senare.

Styrelsen
geom Pär Frohm och K-G Lindblad

Oktober

Nu är det dags för slutspurten!

Nu kan den sista delen av vårt projekt påbörjas! De kanaler som grävts ner, totalt cirka 13 kilometer, ska nu fyllas med fiber.

Grävningen av stamnätet är nämligen avslutad och återfyllning av de sista metrarna från Röjan mot Böle pågår. All grävning beräknas bli klar under andra veckan i oktober. Alla stenar i Röjan (hundratals) är bortforslade av Fritz Dick och frivilliga från Röjan, ett minst sagt imponerande arbete!

BESIKTNING AV NÄTET

Nästa steg är att nätet skall besiktas och godkännas innan blåsning av fiber kan ske. Det som kontrolleras är

• att vi byggt nätet enligt kravspecifikation (inklusive håltagning för fiber i fastigheterna)

• använt rätt material

• upprättat ritning över nätet och

• tecknat markupplåtelseavtal med fastighetsägarna

Dessutom skall Trafikverket granska och godkänna hur vi följt anvisningarna vid grävning längs länsvägen.

Vi räknar med att kunna lämna klarrapport till Skanova senast i mitten av oktober.

BLÅSNING AV FIBER

En av Skanovas underentreprenörer kommer därefter att blåsa fiber samt ansluta till en kopplingsdosa för fibern inne i fastigheten. Detta arbete hoppas vi kan ske någon gång under oktober – november. Så fort vi vet datum kommer vi att meddela respektive fastighetsägare, så att dom kan få komma in i huset.

ANSLUTNINGSAVGIFTEN

Vi har avvaktat med att skicka ut den 3:e och sista fakturan tills all grävning och besiktning av nätet är avklarad och alla kostnader är kända. Den sista fakturan för anslutningsavgiften kommer att skickas ut i mitten av oktober. Den ska då vara betald senast den sista oktober.

Det ser för närvarande ut som om den totala anslutningsavgiften blir lägre än 11 000 kr.

Styrelsen för Böle Röjan fiber

genom

Pär Frohm/ordförande

Augisti 2013

Nu börjar grävningen av den sista etappen
Grävningen av stamnätet på cirka 11 km börjar närma sig slutet. Nedläggningen av kabel mellan Böle och Röjan har gått fort. De 3 kilometrarna fram till Röjan gick på lite drygt 1 vecka.Under sista veckan i augusti blev också grävningen genom Röjans samhälle klar.

Just nu ser Röjans samhälle ”stenrikt ut”. Mycket sten har dykt upp ur marken i samband med plöjningen. Sten som vi ska försöka frakta bort på ideell väg i så hög grad som möjligt.

Bilden t.v.
Kabeldiken genom Röjan innan återfyllning

Ovan: Förläggningen är klar i Röjan, så nu återstår den sista etappen.
Samtliga grävningar på tomtmark har föreningen klarat av på ideell väg med hjälp av den minigrävare föreningen hyrt. En imponerande arbetsinsats!

Skanova som kommer att svara för att fiber skall blåsas in till respektive fastighet har gjort en första besiktning av nätet.

All grävning kommer att vara avklarad under september månad, även om mycket återställning av kabeldiken för stamnätet återstår.

Håltagning in i respektive fastighet kommer att ske under september månad. Särskild anvisning om detta har skickats ut i separat informationsbrev under sista veckan av aug.

Blåsning av fiber kommer att ske någon gång under oktober-november.

Invigning av nätet skall vara avklarad innan kommande jul.

Ekonomin ser ljus ut. Avgiften kommer att understiga 12 500 kr. Slutlig avräkning kommer att ske i början av oktober.

Vi kommer att anordna en informationsträff alldeles innan nätet öppnas och invigs. Detta gör vi för att du lättare själv ska kunna avgöra vilka tjänster du vill abonnera på. Det kommer bland annat att vara möjligt att teckna avtal om TV, Bredband, Telefoni i kombinationer som man själv fritt bestämmer. Vi kommer att skicka ut information om tjänsteutbudet och priser under november månad.

Här var det nära ögat, att plogen rivit upp en befintlig kabelbrunn.
Juli 2013

GRÄVNINGEN

Grävningen av stamnätet i Böle är nu i princip avslutad. All tomtgrävningen kommer att klaras av på ideell väg. Det som återstår klaras av i början av augusti. Även Röjan har klarat det mesta av grävning på tomterna trots att vi ännu inte påbörjat grävningen av stamnätet där än.

Under andra veckan av aug kommer grävningen efter länsvägen mot Röjan att påbörjas.

Väggenomgångarna krävde mer arbete än beräknat, där fick vi ta till hammarborrning för att kunna passera stenbumlingarna under vägen i Röjan. De är nu avklarade.

Stamnätet skall vara färdigt senast den 1 oktober. Därefter kan blåsning av fiber ske under oktober-november.

STENARNA

Som ni säkert märkt har det kommit upp en hel del sten till ytan efter grävningarna. Dessa ska nu städas och fraktas bort. Den uppgiften kommer att ske med ideella arbetsinsatser av föreningsmedlemmarna. Vi återkommer med närmare anvisningar inom kort.

AVTAL

I dagsläget har vi 95 anslutningar! Vi har överträffat målsättningen med råge. Den första inbetalningsomgången av anslutningsavgifterna har nu skett. Senast sista augusti skall nästa omgång på 4 000 kr/anslutning betalas in av medlemmarna.

I dagsläget ser det ut som om vår budget kommer att hålla. Om så sker så kommer anslutningsavgiften att bli lägre är 12 500 kr.

FRIVILLIGT ARBETE

Även om det mesta av tomtgrävningarna nu är avklarade så återstår mycket arbete!

Därför behöver vi mer hjälp av föreningens medlemmar!

Ju mer ideellt arbete föreningen själv kan utföra desto lägre anslutningsavgift! Det är en bra morot för att du ska hjälpa till om du kan!

Anmälan till KG!

Juni 2013

Grävning

Avtalet med Nordgren Entreprenad har nu undertecknats och grävningen av kanalerna för fibernätet har startat! Grävningen av stamnätet beräknas vara klar senast den 1 oktober.

I den första etappen grävs nätet runt byn i Böle. Den teknik som huvudsakligen används är att kabeln läggs ner samtidigt som en plog drar upp en 60 cm djup fåra i marken. Den tekniken används där det inte är alltför stenigt.

Nästa etapp blir grävningen av nätet mellan Röjan och Böle efter länsväg 315.
Samtidigt har den minigrävare som föreningen hyrt in använts flitigt för att gräva en del av anslutningarna till fastigheterna.

Här läggs de första kanalerna för optokabeln i Böle. En milstolpe i byns historia att likna med när elektrisiteten kom år 1916.

Tomas Frykberg (grävmaskinist), Anders Nordgren och Roland Gunnarsson ser till att kabelskyddsrören hamnar i marken på rätt sätt.

Under kommande vecka kommer ett företag (RiggTech AB) att hjälpa oss med att borra igenom vägbankarna på 11 olika ställen efter länsväg 315. På så sätt kan fibernätet korsa vägen genom det rör som vid borrningen skjuts in under vägen. Det arbetet är klart på cirka en vecka.

Avtal

Samtliga markupplåtelse- och anslutningsavtal har nu tecknats. I dagsläget har vi 88 anslutningar! En fantastisk siffra! De allra flesta fastighetsägare har valt att teckna avtal med föreningen. Det påverkar anslutningsavgiften positivt. När vi planerade projektet räknade vi med att ett 60-tal skulle ansluta sig.

Faktura på den första delen av anslutningsavgiften har skickats ut och ska vara betald senast den 31 juli.

Frivilligt arbete

Styrelsen kan inte ensam utföra allt ideellt arbete vad gäller tomtgrävningarna!

Här behöver vi mer hjälp av fler än styrelsens medlemmar!

Om du har möjlighet att gräva själv eller har någon som kan hjälpa dig så ber vi dig kontakta Lasse Nystedt eller Fritz Dick för att boka grävaren. Den egna grävningen på tomterna minskar kostnaderna för projektet och därmed anslutningsavgiften.

Pär Frohm/ordf.

Maj 2013
Nu kan vi börja gräva!

Under andra hälften av juni beräknar vi att grävning av drygt 13 km fiberkanaler kan påbörjas.

GRÄVNING

Föreningen har under våren 2013 arbetat med att få in anbud för grävning av nätet. Vi fick in totalt 2 anbud efter att ha erbjudit drygt 10 föertag att komma in med anbud. Vi annonserade dessutom på hemsidan.

Det företag som vann anbudsgivningen var Nordgren Entreprenad i Rätan AB. Avtal kommer att skrivas under första veckan i juni och vi beräknar att grävningen kan påbörjas kort därefter. Grävningen beräknas pågå fram till någon gång i september. Första etappen kommer att vara den del av nätet som berör Böle. Föreningen har lovat att ställa upp med arbetskraft som servar grävningen med att se till att kablage, rör, sand mm finns tillgängligt. Här behöver vi hjälp av frivilliga som är beredda att hjälpa till. Anmälan till KG Lindblad.

AVTAL

Vi kommer att skicka ut två olika typer avtal till medlemmarna i föreningen i mitten av juni.

Det en avtalet är ett Markupplåtelseavtal som tillåter föreningen att dra fiberkabeln över tomten in till huset (annars kan ju inte fastigheten få tillgång till fiber). I samband med detta avtal ritas, i samråd med fastighetsågaren, kabelnätets dragning över tomten in till huset in på en karta.

Det andra avtalet är ett Anslutningsavtal för att få tillgång till fiber. I detta avtal regleras den anslutningskostnad som kommer att gälla. Vi räknar med en anslutningskostnad på maximalt 12 500 kr. Vi har i vår budget satt en reserv på cirka 200 000 kr. Varje krona som blir kvar där kommer att reducera den 3:e inbetalningen (80 000 kr kvar där reducerar avgiften med 1 000 kr/anslutning, 160 000 kr kvar reducerar 2 000 kr)

Vi kommer att dela upp anslutningsavgiften i tre delinbetalningar enligt följande:

Första inbetalning 2013-07-30 5 000 kr

Andra inbetalning 2013-08-30 4 000 kr

Tredje inbetalning 2013-09-30 max 3500 kr (se ovan)

Det är viktigt att ovanstående inbetalningsdatum följs för att föreningen ska kunna betala de kostnader som uppstår i samband med t.ex. grävningarna.

FRIVILLIGT ARBETE

Styrelsen tar tacksamt emot frivillig arbetskraft för det arbete som nu påbörjas. Avser främst hjälp i samband med grävning av nätet och grävning på tomtmark. Anmälan sker til KG Lindblad.

Styrelsen för Böle Röjan Fiber ek.för.

Gm

Pär Frohm/ordf.

April 2013

Under månaden har anbud på kanalisation infordras. Resultatet av denna upphandling redovisas nästa uppdatering. Föreningenhar haft sitt första årsmöte <<läs mer<z<.

Mars 2013

Vi blir fler och fler, i dagsläget är det 82 st intressenter för fiberanslutning i Böle och Röjan.

Vid genomgång av offerterna har styrelsen funnit att de inlämnade offerterna uppfyller kraven i offertförfrågan. Styrelsen beslutade att anta Telia Soneras (skanova) anbud. Skälet var, förutom uppfyllda kriterier, att de lämnat det klart lägsta anbudet.
Skanovas underleverantör Rala Infratech AB har gjort en grovprojektering (nätritning, kostnadsberäkning) I dagsläget är den totala nätlängden 13100 m. . Vi går nu ut med en upphandling för byggande av kanalisationen. Intresserade entreprenörer kan nu lämna ett anbud. Anbud ska lämnas senast 1 maj .
Förslag på markupplåtelseavtal är skrivna och kommer att skickas ut till berörda markägare i närtid.

Böle-Röjan Fiber håller Årsmöte den 26 april kl.19.00 på Bölegården

Februari 2013

Medlemsantalet ökar och i skrivande stund finns önskemål om 78 anslutningar

Den 28 februari gick anbudstiden ut för terminering, entreprenad, drift och underhåll av vårt planerade nät.. Totalt har nu tre offerter inkommit och det av företagen: Eltel, BTEA/Servanet och Telia/Skanova. Efter att ha studerat de olika alternativen kan det konstateras att det dyraste alternativet är tre gånger så dyrt som det billigaste. Alla alternativ har för och nackdelar och projektgruppen kommer under vecka 10 bestämma vilket alternativ man väljer. Därefter vidtar en projektering av nätet. När nätritningen är uppdaterad kommer offertförfrågan att göras på grävning och kanalisation.

Intresset för en datakurs för nybörjare är så pass stort att en kurs kommer att starta under mars månad. Hittills har 9 personer anmält sig. Kursledare blir Pär Frohm och Lasse Nystedt.

Januari 2013

Skyltar
Två skyltar 1 x 3 m med texten Byar i utveckling, Blåleran Fiber, Byggstart våren 2013, har satts upp vid östra infarten till Böle och västra infarten till Röjan. Skyltarna har tillverkats av en medlem i fiberföreningen, Nina Österberg .

Offert
Telia/Skanova har kommit med en offert vilken innebär att Telia öppen fiber är komminikatör vad gäller tjänste leveransen. Ett tiotal företag finns att välja på. Skanova står för terminering (blåser fiber, står för material, teknik och det arbete som behövs för ett fungerande nät.Offerten bygger på en avtalstid om 7 år.
Offert från minst två andra företag kommer att tas in. Utifrån ovan nämnda offert kan vi klart se att våra ekonomiska kalkyler håller och det med marginal.

Böle-Röjan Fiber ansvarar för grävning och kanalisation (lägger tomma rör i kabeldiket)

Medlemsantal
Det är med glädje vi konstaterar att antalet medlemmar ökar och i skrivande stund är 74 anslutningar förhandstecknade. Flera av de som tidigare sagt nej har nu insett nyttan med fiber och ansökt om medlemskap.

Förberedelsearbete
Projektgruppen har börjat arbetet med att formulera förslag till markupplåtelseavtal.
Kontakt har tagits med Trafikverket för att klarera deras syn på grävning i vägområdet.- Ett offertförfrågningsunderlag för grävningsarbeten samt terminering och drift håller på att tas fram. .

Forum
Ett forum finns nu på hemsidan. Där du som besökare kan komma med synpunkter, frågor omkring det som rör Böle-Röjan Fiber.

December 2012

Skanova, byalagsnät
Efter att vi fått klartecken från Länsstyrelsen angående vårt sökta projektstöd har totalt en handfull kontakter, under december, tagits med skanova per telefon och mail. Ett underlag vad gäller intressenter och kartmaterial mm har skickats skanova. Vi väntar på besked från dem för att kunna gå vidare med detaljprojektering.

Telia öppen fiber
Ett antal telesamtal har tagits med dess chef C Tjäder, vilken i sin tur för en dialog med skanova. Vi väntar fortfarande på klart besked hurvida Skanova kan tänka sig att bryta upp fiberkabeln som går förbi Böle för att där skapa en överföringspunkt till fibernätet i Böle

14/12 Informationsmöte på Länsstyrelsen
Proj.ledare (K-G L) deltog för föreningens räkning. Det informerades bl.a. om hur rapportering, upphandling, ekonomisk redovisning skall gå till.

16/12 Styrelsemöte
Upplägg inför kommande stormöte bestämdes. Beslutades att söka medlemskap i Rätansbygdens byalag, göra ytterligare en offertförfrågan på grävjobbet

18/12 Utskick
Ca. 90 brev skickades till fastighetsägare i Böle-Röjan, med information ang. fiberprojektet (medlemsinbetalning, ansökningsblankett mm)

27/12 Stormöte på Bölegården

Informations och diskussionsmöte om projektet. Ca. 45 personer från Böle och Röjan mötte upp. Ett givande möte där många idéer och synpunkter kom fram som projektgruppen tar till sig.

31/12 Medlemskap
Hittills har42 fastighetsägare ansökt om medlemskap (en månad återstår av den föreslagna ansökningstiden)

Till sidans topp