BöleRöjanFiber ekonomisk förening

medlemskap |stadgar | protokoll | projektplan | ordf. har ordet | frågor o svar | årsmöte 2013

Årsmöte 2013

Böle-Röjan Fiber ekonomisk förening hade sitt första årsmöte den 26 april. Ordförande Pär Frohm öppnade möte med att hälsa mötesdeltagarna från Böle och Röjan välkomna.

Först vidtog de ordinarie årsmötesförhandlingarna. Styrelsen omvaldes i sin helhet med undantag av att Inger Franzén valdes in som ersättare.

Därefter informerades, frågades och diskuterades om: -upphandling av fiberdragning och teknik, -upphandling av kanalisation, -myndighetskontakter

Det pratades en del om vad medlemmarna skulle kunna tänkas ställa upp med i form av ideella arbetsinsattser . Det kan konstateras att många är beredda att ställa upp med "spade och hacka".

Mötet avslutades med kaffe och bulle.

Årsmötet lockade 25 av föreningens 72 medlemmar.
Verksamhetsberättelse 2012 för

Böle-Röjan Fiber Ekonomisk förening

Föreningens syfte är att bygga ett gemensamt fibernät för fastigheterna i Böle och Röjan.

Föreningen har sedan den bildades sommaren 2012 haft 9 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret 2012. Dessutom har uppdrag fördelats inom styrelsen mellan de olika sammanträdena.

Första steget i processen att åstadkomma ett fibernät var att skriva ihop en projektplan för att söka stöd för projektet hos Länsstyrelsen. Projektplanen lämnades in den 15 september och vi beviljades stöd på cirka 1,2 miljoner, vilket motsvarade 70% av den beräknade totalkostnaden.

Nästa steg i processen var att begära in offerter från företag som kan erbjuda fiberdragning och den teknik som behövs för att få ett fungerande fibernät. Detta gjordes under senhösten 2012 .

Antal anslutningar beräknades under hösten-2012 bli cirka 60 .

Vi har också satt upp 3 stora informationstavlor vid infarterna till Böle och Röjan för att väcka intresse för projektet.

Vi beslöt att avvakta med att begära in anbud på grävning av fibernätet till våren 2013 eftersom vi först måste ha klart med det företag som skall blåsa fiber i nätet och förse oss med den teknik som krävs.

Under våren 2013 räknar vi med att avtal om entreprenad för grävning skall tecknas så att bygget av nätet kan starta under sommaren 2013.

För att få så låg anslutningskostnad som möjligt räknar vi med att medlemmarna kommer att ställa upp med ideellt arbete i mån av ork och tid. En god tradition i Böle o Röjan.

Avtal med respektive fastighetsägare angående markupplåtelse för kabel samt anslutning beräknas skrivas under senvåren 2013.

Vi räknar med att fibernätet är i bruk innan julen 2013.

Styrelsen för Böle-Röjan Fiber Ekonomisk förening

Pär Frohm K G Lindblad Lasse Nystedt

Ordf Projektledare Kassör

Fritz Dick Olle Lundgren

Till sidans topp

text,foto: admin