Böle- Röjan Fiber ekonomisk förening

medlemskap |stadgar | protokoll | projektplan | ordf. har ordet | frågor o svar | årsmöte 2013
Skarpt läge för FIBER i Böle och Röjan

Styrelsen för Böle-Röjan fiber har nu fått svar på vår ansökan om stöd för fibernätet i Böle-Röjan.

Enligt vår ansökan kostar vårt projekt cirka 1,7 för 60 anslutningar. Länstyrelsen beviljade oss 1,2 miljoner kr i stöd (70% av totalbeloppet) vilket är en mycket bra utdelning och ett kvitto på att föreningen gjort ett bra arbete så här långt.

Vi kommer att komplettera vår ansökan till Länsstyrelsen med att begära stöd för den fiberkabel som ska binda ihop nätet i Röjan med nätet i Böle, vilket Skanova (fiberägaren) krävt sedan vår ansökan lämnades in. Detta krav innebär en ökad kostnad på brutto 3600 kr/kund. Med 70% - stöd även här sjunker kostnaden till 1200 kr/kund

Det innebär att anslutningsavgiften hamnar någonstans i spannet 9600 – 12000 kr/kund.

Detta ska ses mot bakgrund av en total bruttokostnad inklusive eget arbete, som är 2150000 kr , vilket ger en kostnad på 35833 kr/anslutning. Kort sagt du som kund betalar ca. 30% av vad det egentligen kostar.

Projekteringsarbetet påbörjas redan nu innan jul och det första grävningarna beräknas börja så snart tjälen gått ur marken till våren. Därför kan ni redan nu damma av spadarna så att ni kan bidra när kablen ska ner i marken.

Innan jul kommer vi att kontakta samtliga som anmält intresse för fiber. Vi kommer även att försöka värva fler fiberkunder vilket ytterligare sänker anslutningsavgiften.

Ett räkneexempel:

Vi antar att anslutningsavgiften för 60 anslutningar blir 12000 kr/kund. Om däremot 65 ansluter sig blir avgiften 11074 kr / kund och för 70 anslutningar10285 kr/kund osv.

Vi kommer också att bjuda in till ett informationsmöte på

Bölegården torsdag den 27/12 kl. 19.00
<<läs mer<<

Styrelsen för Böle-Röjan Fiber ek.för.

Genom: Pär Frohm, ordförande


Eget fibernät i Böle och Röjan

Böle-Röjan fiber ekonomisk förening bildades vid ett möte på Bölegården den 27 juni 2012.

Styrelsens första uppgift var att förbereda en ansökan om stöd för de bynät som vi vill bygga för våra byar.

Det mesta arbetet har bestått i att skriva ihop en projektplan som underlag för ansökan, samt att upprätta en budget för projektet. (se projektplan)

Efter 5 möten i gruppen och mellanliggande skrivarbete fram till mitten av september kunde ansökan inlämnas till Länsstyrelsen den 15 september.

Ledare för projektet blir K G Lindblad

Ekonomiansvarig är Lasse Nystedt

Sammanställning av projektets finansiering:

Projektstöd 1,2 milj kr

Privat medfinansiering 0,8 milj kr

Övr offentlig medfinansiering 0,5 milj kr

Totalkostnad 2,5 milj kr

Med hjälp av en stor egen arbetsinsats där vi i byarna hjälps åt kan kostnaden för projektet sänkas avsevärt. Där skiljer sig vårt projekt från många övriga.

Vid ansökningstidens slut hade 15 ansökningar kommit in med önskemål om cirka 40 milj i stöd (det finns cirka 20 milj att fördela)

Vi bedömer att vår ansökan är väl underbyggd och är ganska säkra på att vi kommer att få stöd. Hur stort det blir återstår att se.

Om allt går väl räknar vi med att vi kan påbörja projektet på försommaren 2013 och vara klara till julen 2013.

Pär Frohm

Ordförande

Till sidans topp