Historia: Byn under 1000år | Stenrösen| Nummertavlan | Böörslien | Historiehäften | El till byn | Milstolpar | vattensågar | Röjåbron | Lillkvarna

Böörs-lien

Rätansböle började koloniseras under tidig medeltid. Vid sidan om jordbruk, jakt och fiske ägnade sig dessa kolonisatörer åt järnhantering med myrmalm som råvara. Till en början producerades järn för eget bruk, men så småningom även för avsalu. Här till-verkades under 1600-1700-talet de vida omtalade "Böörs-liarna". Lie-smidet skedde i huvudsak vid den s.k. Kielsgården.

En liesmed som finns omnämnd i senare tiders bygdehistoriska böcker är Gussom Kielsson, vilken var verksam under senare hälften av 1600-talet. Efter hans död 1703 fortsatte hans ättlingar med lietillverkningen. Produktionen avklingade i början av 1800-talet De spår som idag finns kvar efter den gamla järnhanteringen är de många blästerugnarna som finns runt byn.

Film

Böle byalag har producerat en film som visar en "Böörs-lies" tillkomst, utifrån de förutsättningar som rådde på 1700-talet. Allt från råmaterialet i myren och skogen till den färdiga lien.

Speltid: 26 minuter

Pris: 150 kr + frakt

Beställning

Till sidans topp