3/5/2019
Rätansböle | Föreningen Bölegården | Bakstugan | träsnidaren | företag

Bölegården

Föreningens Stadgar: <<läs mer<<
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015 FRÅN

FÖRENINGEN BÖLEGÅRDENS STYRELSE.

Härmed framlägger föreningen Bölegårdens styrelse sin verksamhetsberättelse för år 2015. Året har varit ett mellanår utan de riktigt stora projekten. Det innebär dock inte att föreningens medlemmar har varit sysslolösa. Tvärt om. Om man börjar med styrelsen själv så har man haft fyra styrelsemöten under året och dessutom pratat föreningsfrågor även i andra sammanhang. Föreningsmedlemmarna har, förutom årsmötet, träffats för att prata om bland annat fäbodagen. Man har haft städdag tillsammans, man har arbetat med parkeringstyorna runt lokalen, man har samlats för att installera utrustning för att kunna visa bra bilder på duk i både salong och serveringslokal. I detta ingick då också montaget av mörkläggningsgardiner. Det har byggts nytt skärmtak för vedförvaring på baksidan av bakstugan och det har byggts tak över rampen för rörelsehindrade. Här återstår dock det ”estetiska”. Det vill säga finsnickeri, med bland annat innertak och sedan målning.

De två ”stora”, Fäbodagen och Julmarknaden var något mer besökta detta år och gav ett gott netto. Loppiscaféets omsättning växer och ger ett allt större ekonomiskt tillskott. Men även de ”små”, och hit räknas Fiskemiddagen, Flötsgrötsfesten och Farsdagskolbullen, bidrar till bara mer än god förtäring och trivsel. Barnfesten ej att förglömma. Här skall vi då komma ihåg att inför dessa arrngeman så brukar det krävas en hel del arbete med förberedelserna.

Andra föreningsmöten, RLF, PRO, jaktmöten, Rätansbygdens byalag, Böle-Röjans framtid, Böle-Röjan fiber, vägmöten och julbön har varit regelbundet förekommande. Studiecirklar och sotarkurs har också förekommit under året. Så både föreningen och lokalen fyller, som synes, ett rätt så stort behov. Inte minst om man ser till den sociala biten genom att byborna får flera tillfällen att träffas.

Men utan ett stort hjärta och välfyllda lungor bland byborna så skulle det absolut inte gå att genomföra allt detta. Samtliga som genom allt genomfört idéellt arbete, eller gett gåvor, har bidragit till att verksamheten fungerar så bra skall ha ett enormt stort tack. Inte minst då från oss i styrelsen och med detta tack till er alla så tackar vi i styrelsen för oss och året som gick.

Böle den 5 februari 2016.


Jan-Ola Eriksson Rolf Isberg Bo Jönzén

Ellen Lindblad Jenny Lindblad Karl-Gustav Lindblad

Karolina Renström Lena Schedin


Till sidans topp