Rätansböle | Föreningen Bölegården | Bakstugan | träsnidaren | företag

Bakstugan

Bakom samlingslokalen Bölegården finns en bakstuga, vilken bybor och andra kan hyra för att baka sitt tunnbröd .

Kontaktperson:

Rolf Isberg,0682-20162

Ann-Britt Jönsson och Vera Hammargård bakar här sitt bröd

Till sidans topp